S och MP vill avbryta extern granskning om cancervården

 

På dagens landstingsstyrelse gick företrädare från Socialdemokraterna och Miljöpartiet fram med en skrivelse om att landstingsfullmäktige bör tillsätta en haverikommission kring försenade canceroperationer vid Karolinska Universitetssjukhuset sommaren 2017. De båda partierna föreslog därmed att avbryta den oberoende och externa granskning som sjukhuset har initierat, och som ska se över sjukhusets planering och hantering av situationen, samt specifikt hur sjukhuset behandlade det erbjudande om hjälp som kom från Danderyds sjukhus. I stället vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsätta en politiskt beslutad kommission med motsvarande uppdrag. Parallellt med detta pågår dessutom en utredning av IVO.

- Jag ser mycket allvarligt på att patienter i somras tvingades vänta på canceroperation och välkomnar att Karolinska universitetssjukhuset initierat en oberoende och extern granskning. Jag delar inte synpunkten att den beslutade utredningen på Karolinska ska avbrytas. Detta behöver sjukhusledning och IVO gå till botten med, och detta partipolitiska spel från S och MP hjälper inte processen, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

- Det som har hänt är djupt tragiskt och vi måste se till att detta inte händer igen. Men det som oppositionen nu föreslår ser vi inte som seriöst, utan som ett slagträ i en pågående valdebatt, säger Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd.

- Det ännu inte är klart vem som ens ska leda Karolinskas externa granskning. Trots detta underkänner S och MP granskningen, och vill tillsätta en egen politiskt. Liksom den statliga kommissionen är det partipolitiskt spel, där utredningen varken skulle ha tydligt mandat eller juridisk grund, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

- Det finns givetvis en politisk enighet i att försenade canceroperationer är väldigt allvarligt och något vi ska gå till botten med. Men det ska ske samlat och på rätt nivå, inte som ett partipolitiskt utspel säger Karin Fälldin (C), sjukvårdspolitisk talesperson.

Presskontakter

För Anna Starbrink (L)
Sigrid Rydell-Johnson, pressekreterare
Mobil: 070-951 43 43
sigrid.rydell-johnson@sll.se

För Marie Ljungberg Schött (M)
Caroline Opsahl, pressekreterare
Mobil: 0707-37 43 35
Caroline.opsahl@sll.se

För Ella Bohlin (KD)
Simon Olsson, pressekreterare
Mobil: 0707-37 43 21
simon.olsson@sll.se

För Karin Fälldin (C)
Sofia Molin, pressekreterare 
Mobil: 0707-37 41 42
sofia.molin@sll.se

Prenumerera