Sopigt med felaktiga sjukintyg till vilt strejkande sophämtare

Den vilda sopstrejken tog en ny vändning i fredags när Arbetsdomstolen förklarade strejken ogiltig och att personalen ska återgå till arbetet. I sammanhanget uttalar de strejkandes talesperson att många redan lämnat in sjukintyg och övriga avser att göra det nu.

- Att använda sjukvården för att skaffa sjukintyg och sedan förvänta sig ersättning från arbetsgivaren eller försäkringskassan när man inte är sjuk är helt förkastligt. Läkare som skriver ut sådana intyg till fullt friska har mycket att förklara. Att gå ut i vild strejk är ingen sjukdom. Och vården är tillräckligt ansträngd när det gäller att hjälpa de som behöver få riktiga diagnoser, säger Anna Starbrink (L) hälso- och sjukvårdslandstingsråd i en kommentar.

- Jag vill vara glasklar. Stockholmarnas sjukvård ska inte medverka till att fullt friska människor får sjukintyg. Det är ett ansvar som läkare måste ta. Jag kommer snarast att uppdra åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen att undersöka om det går att fastställa om felaktiga sjukintyg skrivs ut inom landstingets vård till vilt strejkande men fullt friska människor. I så fall måste åtgärder vidtas för att stoppa fusket, fortsätter Anna Starbrink. 

Sigrid Rydell Johnson, landstingsrådssekreterare, sigrid.rydell-johnson@sll.se, 0709-51 43 43

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

 

Prenumerera