Acketoft (FP): PISA visar på behovet av reformer

Idag publicerades ännu en delredovisning av PISA-rapporten som mäter svenska elevers problemlösningsförmåga. Sverige hamnar även denna gång under OECD-snittet. 

-          Det här visar att problemlösningsförmåga hänger samman med hur vi presterar i olika skolämnen – tvärtemot vad som ibland har påståtts, säger Tina Acketoft (FP), gruppledare i riksdagens utbildningsutskott. Man kan inte vara kreativ och problemlösare om man inte har några grundkunskaper att bygga sin kreativitet på.

-          Folkpartiet arbetar vidare på skolans kursändring med fokus på god kunskap. För det behöver vi bland annat fler speciallärare, tidigare betyg och ett statligt huvudmannaskap. Framför allt behöver vi en attitydförändring om gör att vi värdesätter betydelsen av lärarna i klassrummen och betydelsen av utbildning för samhällets utveckling. 

PISA-proven genomfördes i årskurs nio för snart två år sedan, under läsåret 2011/12. Den årskullen, som då gick ur nian, är den sista årskullen i Sverige som gick igenom hela grundskolan med de gamla läroplanerna, de gamla kursplanerna med otydliga mål och utan ämnesinnehåll, det gamla betygssystemet med sena betyg och ett fåtal betygssteg och med ett fåtal nationella prov.

Sverige genomgår just nu ett enormt utbildningspolitiskt systemskifte som inleddes 2011/12. Dagens PISA-mätning är den slutliga spiken i kistan för den tidigare socialdemokratiska skolpolitiken. 

Tina Acketoft

Riksdagsledamot Skåne (FP)

tina.acketoft@riksdagen.se, 070-247 29 04

Sophie Enerskog

Politisk sekreterare (FP)

sophie.enerskog@riksdagen.se, 072-532 04 91

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera