Anita Brodén (FP): Folkpartiet – en garant för bra miljöpolitik

Idag presenterade Naturskyddsföreningen sin granskning av riksdagspartiernas miljöarbete. Undersökningen visar att Folkpartiet är det alliansparti som fokuserar mest på naturvård och skydd för biologisk mångfald.

- Det är oerhört glädjande att Folkpartiet rankas som det mest miljövänliga partiet i Alliansen. Att vi nu intar placeringen som ett fullgott miljöalternativ visar att ett långsiktigt och uthålligt arbete gör skillnad och ger resultat, säger Anita Brodén, riksdagsledamot och tidigare miljötalesperson för (FP).

- Arbetet för att stärka den biologiska mångfalden, rena våra vatten och skapa giftfria miljöer för våra barn är det väsentliga. Många av de miljöutmaningar vi står inför kräver ökat internationellt samarbete. Därför är vi starka anhängare av EU-samarbetet, avslutar Brodén.

Kontakt:
Anita Brodén, riksdagsledamot (FP)
anita.broden@riksdagen.se, 070-20 213 18

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera