Bengt Eliasson (L) väcker riksdagsdebatt om nyföddas assistansavslag

I media har uppgifter framkommit om att nyfödda barn tvingas stanna upp till ett halvår på sjukhus då Försäkringskassan enligt ny praxis inte godkänner sondmatning eller att sköta en syrgasutrustning som anledning till personlig assistans. Eftersom barnen behöver andas och få näring tvingas de och deras familjer att stanna kvar på sjukhuset.

– Det är orimligt att barn och deras föräldrar drabbas så skoningslöst på grund av regeringens inaktivitet i frågan. Ansvarigt statsråd Åsa Regnér kan, om hon vill, ta fram åtgärder i snabbspår för att lösa problematiken. Det säger Bengt Eliasson (L), funktionshinderpolitisk talesperson.

Bengt Eliasson har idag i riksdagen väckt en interpellationsdebatt mot ansvarigt statsråd Åsa Regnér med frågan om hur regeringen kommer att agera för att skyndsamt åtgärda bristerna.

– Hur lång tid tog det att ta fram lagstiftningen som stängde Öresundsbron under flyktingvågen? Det borde gå att lösa denna katastrof lika snabbt, avslutar Eliasson.

Frågan bifogas.

Kontakt:

Bengt Eliasson, funktionshinderpolitisk talesperson

bengt.eliasson@riksdagen.se, 070 – 221 40 58

Jonatan Ohlin, pressekreterare

jonatan.ohlin@riskdagen.se, 072 – 225 27 84

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.