Brodén (FP): Ett välkommet steg för en giftfri vardag

– Det är glädjande att regeringen antagit miljömålsberedningens förslag på etappmål i arbetet för att nå en giftfri vardag, säger Anita Brodén, riksdagsledamot (FP) och ledamot av MMB och FP: s talesperson i miljöfrågor, med anledning av att regeringen idag presenterat propositionen ” På väg mot en giftfri vardag- plattform för kemikaliepolitiken”.

Tyngdpunkten i strategin ligger på att utveckla men också stärka befintliga kemikalieregelverk inom EU. Bland annat föreslås tydligare ekonomiska styrmedel och en stark tillsyn.

– Det är särskilt angeläget att minska barns exponering av farliga kemikalier såväl i barnens offentliga miljöer som boendemiljöer. Det är också angeläget att kombinationseffekterna lyfts fram, något som saknats tidigare, fortsätter Brodén.

– Att regeringen föreslår en kadmiumstrategi är också välkommet inte minst med tanke på att FP för några år sedan gick ut med förslaget att ta ett kraftfullare tag för att minska kadmium genom såväl förbud av kadmium i konstnärsfärger, som återföring av handelsgödselskatt, bl.a med hänvisning till kadmium, avslutar Anita Brodén.


Kontakt:
Anita Brodén, riksdagsledamot (FP)
070-202 13 18, anita.broden@riksdagen.se

Therese Quiding, politisk sekreterare
072-541 04 58, therese.quiding@riksdagen.se

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera