Carlsson Löfdahl (L) om de stigande sjuktalen: Regeringens politik är både oansvarig och inhuman.

Försäkringskassan har idag släppt sin rapport om sjukfrånvarons utveckling. Den visar att sjukfrånvaron fortsätter att öka och att takten på inflödet av nya sjukfall stiger. Det är en mycket oroväckande utveckling. Försäkringskassan bedömer i sitt huvudscenario att sjuktalet kommer att öka från dagens 10,3 till 13 dagar år 2020. Regeringens mål, att nå 9 sjukdagar år 2020, ter sig därför helt orealistiskt att nå med den politik som regeringen för.

Att i det här läget ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen är helt fel väg att gå. Det är viktigt att den finns kvar så att vi säkerställer att det görs en riktig utredning och bedömning. Att låta personer vara sjukskrivna år efter år utan stöd och hjälp är inte humant, säger Emma Carlsson Löfdahl, ledamot i socialförsäkringsutskottet (L).

Sjukförsäkringskostnaderna, som redan idag ser ut att öka kraftigt, riskerar att skena iväg. Det är helt oansvarigt, avslutar Emma Carlsson Löfdahl (L).

Presskontakt:

Ylva Westlund, pressekreterare (L), 0708-549052

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera