Christer Nylander (L) om uppföljning av migrationsuppgörelsen

Idag beslutar regeringen om att snabbutreda friskolors möjlighet att ta emot asylsökande. Christer Nylander, vice ordförande i utbildningsutskottet och skolpolitisk talesperson för Liberalerna, är positiv till att regeringen nu genomför förändringen som Friskolornas riksförbund och Liberalerna drivit på för. 

- I den situation som nu råder skapas en stor press på det svenska utbildningssystemet. Vi vet sedan tidigare att det behövs tidiga insatser för att se till att de som kommer till svensk skola får möjligheter att lyckas. Det är bra att vi nu ser till att enskilda huvudmän som har kö ges möjlighet att ta emot nyanlända, säger Christer Nylander. 

Många av de förslag som fanns med i uppgörelsen kom till efter inspel från Liberalerna. Enligt Nylander krävs fler offensiva förslag. 

- Det är bra att vårt förslag om att få in pensionerade lärare och lärarstudenter i skolorna nu kan bli verklighet. Det är även positivt att regeringen påbörjat införandet av Yrkesskola. Vi har fortsatt stora behov av att stärka skolan. Nu krävs ytterligare förslag för att både förbättra mottagandet och värna kvaliteten i den ordinarie verksamheten, avslutar Nylander. 

Kontakt:

Adam Alfredsson

Pressekreterare (FP)

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera