Eliasson (L): Regeringens omsväningning i assistanskrisen är otillräcklig

- Det är bra att regeringen efter hård kritik från oss liberaler och andra äntligen kommer fram till en nödlösning, säger Bengt Eliasson, Liberalernas talesperson i funktionshinderfrågor.

Regeringens åtgärdspaket som Åsa Regnér presenterade reser istället nya frågetecken och skingrar knappast den oro landets assistansanvändare känner.

- Tyvärr hjälper det inte alla de som redan fått sina liv sina slagna i spillror. Många riskerar att ytterligare kastas ut under den tid det tar innan det tillfälliga stoppet träder tidigast i kraft någon gång efter nyår, fortsätter Eliasson.

Ansvarigt statsråd Åsa Regnér vill låta påskina att man lyssnat in den oro som tusentals assistansberättigade gett uttryck för under ett drygt år. Kritiken mot regeringens sätt att hantera assistanskrisen har varit och är berättigad.

- Regeringens besked idag ändrar inte någonting för de 1100 som fått sin personliga assistans nekad beroende på tidigare domar. Vi liberaler ger oss inte och räknar därför på vår hemsida varje dag hur många personer som även fortsatt drabbas, säger Eliasson.

- Livshaveriet för de som nekats assistans när de ansöker för första gången är oförändrad och den förödande oron inför kommande omprövningar som väntar många kommer att kvarstå till dess stoppet trätt i kraft, säger Eliasson.

Liberalerna menar att om regeringen verkligen tagit människor oro på allvar så skulle man också kunna överväga möjligheten att alla det avslagsbesluts som getts under tiden tas upp till omprövning.

- Regeringen behöver också adressera de tre tidigare domarna i samma snabbpår. LSS-utredning som arbetar behöver också få nya förbättrade utredningsdirektiv, säger Bengt Eliasson

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera

Media

Media