Eliasson (L): Regeringens passiva politik hotar den svenska välfärden

Sveriges Radio rapporterar idag om att allt färre personer får rätt till assistansersättning genom Försäkringskassan. Framför allt personer med autism och barn nekas i större utsträckning än tidigare.

– Regeringens nedmontering av LSS och den personliga assistansen främst för barn och de med kognitiva problem tar bort människors frihet och tvingar assistansanvändare in på institutioner. Det är en tragedi för de drabbade barnen och familjerna, och dessutom en samhällsekonomisk katastrof. Det säger Bengt Eliasson, funktionshinderpolitiks talesperson för Liberalerna.

– Den statliga kostnadsövervältringen på kommunerna kommer att få mycket allvarliga konsekvenser. Att regeringen bara duckar och vägrar ta av sig skygglapparna är alarmerande. Att välja att inte göra något är närmast en skandal. Regeringen måste lägga om sin politik helt. Vi tar kampen för alla människors frihet. Vi kräver att regeringen tänker om och slutar driva en politik som tar friheten från människor och driver dem tillbaka till institutionerna, omöjliggör för anhöriga att förvärvsarbeta och samtidigt äventyrar de offentliga finanserna såsom nu sker. Friheten måste försvaras!

Kontakt:

Bengt Eliasson, funktionshinderpolitisk talesperson

bengt.eliasson@riksdagen.se, 070 – 221 40 58

Jonatan Ohlin, pressekreterare

jonatan.ohlin@riskdagen.se, 072 – 225 27 84

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera