Erik Ullenhag (L): Allvarligt att regeringen underskattar kostnader i sjukförsäkringen

Regeringens beslut om att avskaffa den bortre parentesen i sjukförsäkringen, till en budgeterad kostnad av 300 miljoner kronor, genomförs på måndag. Nu visar siffror från Ekonomistyrningsverket att den faktiska kostnaden för slopandet av den bortre parentesen ligger kring 2 miljarder kronor, då cirka 4.000 helårsarbeten försvinner till följd av den borttagna tidsgränsen. Även Konjunkturinstitutet delar Ekonomistyrningsverkets bild av effekten på de offentliga finanserna.

Erik Ullenhag, Liberalerna ekonomisk-politiske talesperson, har idag inlämnat en interpellation till finansminister Magdalena Andersson där han vill ha besked om statsrådet avser att vidta några åtgärder med anledning av de nya beräkningarna.  

– Det är allvarligt att regeringen kraftigt underskattar kostnaderna för avskaffandet av den bortre parentesen i sjukförsäkringen. Jag förutsätter att finansministern nu vidtar åtgärder för att det ökade utanförskapet inte ska gräva stora hål i statsfinanserna, säger Erik Ullenhag (L).

Interpellationen bifogas. 

Kontakt:
Adam Alfredsson, pressekreterare (L)
070-2986790 

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.