Ertsborn (FP): Dags att ta överskuldsättningsproblematiken på allvar

Idag lämnar utredningen ”Överskuldsättning i kreditsamhället?” sitt betänkande till regeringen. Utredningen, som letts av Anna Hedborg, föreslår en rad åtgärder som ska underlätta för de överskuldsatta att komma tillbaka till ett normalt liv, bland annat genom att införa en slutlig preskription för skulder efter 15 år.

– Jag är väldigt glad över utredningens och Anna Hedborgs förslag. Det är verkligen dags att ge många överskuldsatta en yttersta tidsgräns för statens medverkan med indrivningar av gamla skulder. Detta kan visserligen påverka kreditgivningen, men jag ser inte något problem i att kreditgivare blir lite mindre generösa och mer allvarligt prövar folks kreditvärdighet, säger Jan Ertsborn, riksdagsledamot (FP).

Utredningen visar att mer än 95.000 svenskar har haft minst en skuld hos Kronofogden sedan 1992, alltså i över 20 år. Det framgår också att mer än 160 000 barn lever i hushåll där minst en av de vuxna har en eller flera skulder hos Kronofogden.

– Förslaget måste kombineras med ett antal andra åtgärder såsom lättnader i löneutmätningsförfarandet och i skuldsaneringen. Dessutom behövs mycket mer och tydligare information om de stora kostnaderna för krediter. Varför inte satsa på en ny Spara och Slösa- kampanj, inte bara till ungdomar utan till större delar av befolkningen, avslutar Ertsborn.


Kontakt:
Jan Ertsborn, riksdagsledamot (FP)
070-207 45 48, jan.ertsborn@riksdagen.se 

Patrik Lind, politisk sekreterare
072-706 27 93, patrik.lind@riksdagen.se

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera