Folkpartiet har släppt rapporten ”Folkpartiet – en röst för sverigefinnar”

Idag presenterade Folkpartiets 2:a vice partiordförande Erik Ullenhag och riksdagsledamot Nina Lundström rapporten ”Folkpartiet – en röst för sverigefinnar”. I rapporten föreslås ett antal åtgärder för att ytterligare stärka det minoritetspolitiska arbetet med särskilt fokus på sverigefinnarna.

Folkpartiet har länge drivit på för att stärka det minoritetspolitiska arbetet och det är under alliansregeringens två mandatperioder som det på allvar skapats en politik för de nationella minoriteterna.

En ny minoritetspolitisk strategi presenterades 2009 och 2010 började den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gälla. Under denna mandatperiod har flera åtgärder vidtagits för att den minoritetspolitiska reformen och lagens intentioner ska få bättre genomslag. Förvaltningsområdena blir ständigt fler och insatser görs för att stärka minoriteternas språkrättigheter liksom inflytande i olika frågor som berör dem.  Vi har kommit en bit på vägen men mycket återstår att göra. Folkpartiet föreslår i den här rapporten ett antal åtgärder för att ytterligare stärka det minoritetspolitiska arbetet med särskilt fokus på sverigefinnarna.

- Folkpartiet är det minoritetspolitiska partiet och för oss är det en självklarhet att fortsätta att driva på frågor som är viktiga för den sverigefinska minoriteten. Bland annat måste kraven på förvaltningsområdena öka liksom insatserna för att erbjuda äldreomsorg och barnomsorg på finska, säger Erik Ullenhag, 2:e vice partiledare för Folkpartiet. 

- Vi behöver öka insatserna för att fler elever ska få lära sig finska. Bland annat måste vi möta behovet av modersmålslärare. Folkpartiets nya förslag om en skattefri examenspremie på 25 000 kronor är ett verktyg  för att få fler att välja att bli minoritetsspråkslärare, avslutar riksdagsledamot Nina Lundström (FP).

Rapporten bifogas i sin helhet.

Kontakt:
Makan Afshinnejad, pressekreterare åt Erik Ullenhag 
070 591 12 19, makan.afshinnejad@regeringskansliet.se

Adam Alfredsson, pressekreterare åt Folkpartiet
070 298 67 90, adam.alfredsson@riksdagen.se

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.