Folkpartiet Liberalerna: Ökat militärt stöd till kurderna

Situationen i Mellanöstern, särskilt vad gäller Irak och Syrien, har förvärrats avsevärt. Terrororganisationen Islamiska statens (IS) framfart i Syrien, Irak och Kurdistan har orsakat och orsakar stort mänskligt lidande i regionen. Folkpartiet Liberalerna är tydliga med att Sverige bör stödja den internationella koalitionen mot IS med militära medel och föreslår att Sverige bör erbjuda kurderna (KRG) militärt stöd, inklusive vapen.

Det allvarliga läget i norra Irak och Syrien har tvingat miljontals människor på flykt. Den pågående flyktingkatastrofen är den mest omfattande sedan 2:a världskriget. Sverige och Europa måste slå vakt om flyktingars rätt att söka asyl och vi ska bidra till att möta de enorma behoven på plats. Men vi kan inte fortsätta blunda för orsaken till att människor flyr. Våldet i Syrien och norra Irak måste få ett slut.

Efter fredagens terrorattentat har Frankrike förklarat att man befinner sig i krig med terrorismen. Frankrike vädjar nu i enlighet med Lissabonfördragets solidaritetsklausul om att övriga medlemsstater i unionen ska komma till hjälp med samtliga till buds stående medel. När Frankrike konkretiserar sina önskemål måste Sverige vara lyhört. Frankrikes begäran är unik, liksom det hot mot säkerhet som IS representerar både i Syrien och mot Europa.

Regeringen tycks vilja fortsätta det svenska engagemanget för peshmergas på samma nivå som tidigare. Folkpartiet anser att det inte kommer att räcka. Nu är det hög tid för Sverige att visa både lojalitet och kreativitet till stöd för säkerhet i Syrien.

Därför föreslår Folkpartiet Liberalernas partistyrelse inför landsmötet att Sverige ska stötta Kurdistans regionala regering (KRG) med militära medel, inklusive vapen. KRG har militära styrkor som behöver omvärldens stöd. KRG är, förutom militär träning, i stort behov av vapen och övrig krigsmateriel. USA, Frankrike, Storbritannien och Tyskland ger i dag militärt stöd till KRG:s styrkor. Sverige ska erbjuda kurderna inte bara militärt stöd i form av utbildning, utan även tillhandahålla militär utrustning.

Folkpartiet Liberalerna vill lyfta fram följande punkter:

  1. Den svenska utbildande och stödjande insatsen ska fortsätta.
  2. Ytterligare stöd bör erbjudas peshmergas inom områden som sjukvård, logistik, minröjningsutrustning och skydd mot massförstörelsevapen, i synnerhet kemiska stridsmedel (personlig skyddsutrustning och utrustning för indikering och sanering). På dessa punkter finns identifierade brister idag.
  3. Svenska staten ska erbjuda att förse peshmergas i Irak med viss annan militär utrustning. Det kan avse transportfordon för bergs-och ökenterräng (bandvagnar) och understödsvapen; såsom granatgevär (t ex Carl Gustaf och AT-4) med ammunition. Med denna utrustning kan komma att följa ett behov av viss medföljande teknisk personal för utbildning, underhåll och drift.
  4. Utrustningen kan förmedlas direkt via KRG (Kurdistans regionala regering), om omvägen via Bagdad-regeringen är tidskrävande.
  5. Samarbetet mellan Sverige och peshmergas ska förankras genom beslut i Sveriges riksdag.
  6. Sverige bör även uttala att vårt engagemang i Irak är långsiktigt.

Kontakt:
Folkpartiet Liberalernas pressjour: 070-8549020  

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera