Folkpartiet tillsätter valanalysgrupp

Årets valresultat innebär att Folkpartiet efter åtta år i regeringsställning nu befinner sig i opposition. Idag tillsätts en valanalysgrupp som har i uppdrag att utvärdera Folkpartiets valrörelse och valresultat samt ge förslag på politiska och organisatoriska åtgärder för att Folkpartiet ska stå väl rustade inför 2018 års val.

Gruppen leds av riksdagsledamot Mats Persson från Lund. Valanalysgruppen har i uppdrag att även inhämta synpunkter från personer som inte har varit involverade i valarbetet och som har ett utifrånperspektiv.

- Folkpartiet har visat förr att vi kan vända en dålig utveckling. Jag ser goda möjligheter att utveckla Folkpartiet och den liberala politiken. Målet är ett ännu starkare parti i valet 2018, säger Mats Persson, ordförande för valanalysgruppen.

Valanalysgruppen ska redovisa sitt förslag till partisekreteraren under november månad.

Kontakt:
Folkpartiets pressjour: 070-854 90 20 

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera