Folkpartiets landsmöte har beslutat om en ny skattereform, fler bostäder och ökad kunskap i skolan

Folkpartiet Liberalernas landsmöte i Stockholm har fattat beslut om att Sverige ska genomföra en omfattande skattereform, reformera bostadspolitiken för mer marknad och fler bostäder samt åtgärder för mer kunskap i svensk skola. Landsmötet påbörjade fredagen den 20 november och avslutas söndagen den 22 november.

Landsmötet antog under fredagskvällen förslag om att Sverige bör genomföra en omfattande skattereform innehållande sänkta marginalskatter, sänkt skatt på lägre arbetsinkomster och sänkt skatt på företagande genom sänkt bolagsskatt. Skattereformen ska vara fullt finansierad. Huvudprincipen är att växla beskattning från arbete till konsumtion och miljöförstöring.

Under lördagsmorgonen behandlades avsnittet om utbildning och kultur. Landsmötet beslutade att fortsätta stärka kunskapsskolan. Partiet beslutade bland annat att återinföra ämnesbetyg och att öka den praktiska arbetslivsorienteringen (PRAO) i skolan.

Folkpartiet liberalernas landsmöte beslutade under lördagsförmiddagen att anta ett tolvpunktsprogram för en bostadsmarknad präglad av mer rörlighet och mer byggande. Bland de tolv beslutade punkterna finns förslag om en fri hyressättning ska tillåtas i nybyggnation, ett uppmjukat strandskydd och ett reformerat bruksvärdessystem.

Följ Folkpartiets landsmöte här:
http://www.folkpartiet.se/pa-gang/landsmote-2015/

Beslut i korthet från Folkpartiets landsmöte:
http://www.folkpartiet.se/nyheter/beslut-i-korthet/

Kontakt:
Folkpartiets presstjänst: 070-854 90 20

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera