Folkpartiets vårbudget ”Försvara Sverige – försvara jobben”

Idag presenterade Jan Björklund och Erik Ullenhag innehållet i Folkpartiets ekonomiska vårmotion som svar på regeringens vårproposition.

Efter åtta år med stora strukturreformer och avvägda skattesänkningar för fler jobb, förbereder regeringen nu istället återställare och breda skattehöjningar på anställda och de företag som vill anställa. Folkpartiet väljer en annan väg. I vår budget lägger vi istället förslag om:

Reformer för fler jobb

 • Nej till skattehöjningar på jobb
 • Avskaffa värnskatten under mandatperioden
 • Modern arbetsrätt
 • En ny lärlingsanställning
 • Trepartssamtal för ökad lönespridning
 • Obligatorisk A-kassa
 • Förstärkt jobblinje i integrationspolitiken
 • Nej till höjd effektskatt

Skola och lärare

 • 5000 nya förstelärare
 • Examenspremie för lärare i MA/NO/Speciallärare
 • 100 miljoner i stöd till skolor med ordningsproblem
 • 100 miljoner för bättre villkor för utsatta barn

Förstärkt försvar

 • 17 miljarder kronor för åren 2016-2020
 • NATO
 • Gotland
 • Luftförsvar
 • Ubåtsjakt

Äldre

 • Laga-mat-garanti i hemtjänsten
 • Mer hjälp i hemmet genom äldre-RUT
  - 75 procents subventionsgrad för alla över 80 år
 • Förhöjt jobbskatteavdrag för fler
  - Förhöjt jobbskatteavdrag – även för 65-åringar
 • Rätt att jobba kvar till 69 år
  - Genomförs i samband med en förändring av LAS
 • Höjt bostadstillägg
  - Högre höjning än regeringen

Jämställdhet

 • Karriärtjänster för lärare och specialistsjuksköterskor
 • En tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen
 • Behåll fördubblad jämställdhetsbonus

I vårmotionen föreslås fullt finansierade reformer för ett förstärkt försvar och en miljardsatsning för äldre. När det gäller övriga reformer kommer Folkpartiet återkomma i höst med preciserade förslag. 

Budget-PM bifogas.

Kontakt:
Folkpartiets presstjänst: 070-85498020 

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera