Haddad (FP): Kriminalisera köp av illegala vapen

Folkpartiet liberalernas riksdagsledamot för Västmanland tillika rättspolitiska talesperson, Roger Haddad, är bekymrad över regeringens passivitet när det gäller förslag som ytterligare kan skärpa straff för innehav av vapen.

-Folkpartiet och alliansen tog ett första steg att utreda straffskärpningar och vi beslutade om dels höjda maxstraff men också införandet av ett nytt brott, synnerligen grovt vapenbrott, i straffskalan. Dessa började gälla den första september 2014, säger Roger Haddad (FP), ledamot i justitieutskottet. Men efter händelserna i Göteborg och attackerna i Paris och Köpenhamn finns det all anledning att gå vidare med översyn av vapenlagstiftningen, ett redan utrett förslag som alliansen beställde under 2013 var förslag om att även kriminalisera förberedelse, försök och stämpling till grova och synnerligen grova vapenbrott, detta förslag har vi ännu inte sett på bordet.

-Folkpartiet framförde redan i riksdagens polisdebatt den 25 mars 2015 att vi saknar denna del i regeringens aviserade politik inom rättsområdet och att vi är beredda att ta initiativ i frågan, menar Roger Haddad (FP).

-Både inrikes- som justitieministern har muntligt uttalat att vapenlagen ska ses över. Men vi har återkommande lyft denna fråga i Riksdagen från Folkpartiets sida och det är uppenbart att det finns ett glapp mellan det regeringens ministrar lovar och de förslag som faktiskt är på väg till riksdagen.

–Det finns inga förslag idag från regeringen kring skärpt vapeninnehav. Däremot går de vidare med alliansens utredningar när det gäller att fler myndigheter ska kunna utbyta underrättelse med varandra i brottsförebyggande syfte men också tillgång till vapenregistret- men det är inte detsamma som skärpta straff för de som innehar eller beställer illegala vapen, här måste regeringen agera direkt, säger Roger Haddad (FP).

-Riksdagen har fått regeringens lista över propositioner och det finns inget aviserat kring skärpt straff för vapeninnehav, för beställning av vapen eller de redan utredda förslagen om att även kriminalisera förberedelse och försök till övergrepp i rättssak det kan till exempel omfatta grovt vapenbrott, detta kommer vi nu att följa upp så att regeringen inte dröjer med förslag till lagstiftning, avslutar Roger Haddad (FP), ledamot av justitieutskottet.

Pressbild:

http://www.folkpartiet.se/politiker/riksdagsledamoter/roger-haddad/mina-pressbilder/

Kontakt:

Roger Haddad (fp)
Riksdagsledamot för Västmanland, från Västerås
Rättspolitisk talesperson
Ledamot av Justitieutskottet/Suppleant Utbildningsutskottet
08 786 58 98, 0708-18 28 65

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera