Haddad (FP) KU-anmäler Ylva Johansson om Arbetsförmedlingens översyn

Folkpartiet drev under alliansregeringen igenom ett beslut om att genomlysa och externt utvärdera Arbetsförmedlingen. Utredningen tillsattes och påbörjade sitt arbete i början av 2014.  Den 13 januari 2015 meddelade den rödgröna regeringen att utredningen skulle avslutas. Därefter har Folkpartiet och Alliansen fått majoritetens stöd i Riksdagen för ett tillkännagivande om att återuppta utredningen. Via en skrivelse till riksdagen har regeringen meddelat att man inte tänker följa tillkännagivandet och låta utredningen fullfölja sitt arbete. Folkpartiets riksdagsledamot Roger Haddad är kritisk och har mot bakgrund av detta KU-anmält Ylva Johansson för att inte följa riksdagens beslut.

– Vi är mycket kritiska till att regeringen och arbetsmarknadsministern går rakt emot riksdagens beslut om att utreda Arbetsförmedlingen, säger Roger Haddad, riksdagsledamot för Västmanland.

– Arbetsförmedlingen är en myndighet med väldigt stora bekymmer - oavsett om vi tittar på innehåll, styrning eller leverans. Därför är vi angelägna om att Folkpartiet och Alliansens tillkännagivande genomförs av regeringen. Mot bakgrund av att regeringen inte verkställer tillkännagivandet som beslutats av riksdagen, väljer jag att KU-anmäla statsrådet, avslutar Roger Haddad.

Kontakt:
Roger Haddad (FP), Riksdagsledamot för Västmanland,
0708-18 28 65

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera