L: Ingen ska behöva dö ensam

Den ofrivilliga ensamheten är ett stort problem i samhället och för människors hälsa. Liberalerna presenterar idag förslag på hur social isolering kan motverkas, genom bl.a. bostäder, digitalisering, ideella krafter – och en lagändring för att ingen ska behöva dö ensam.

- Ofrivillig ensamhet kan vara en plåga. I Sverige har vi flest ensamhushåll i världen, och många inte minst äldre plågas av social isolering – som inte bara är psykiskt påfrestande utan kan ge stora fysiska hälsoproblem och leda till förtida död. Vi föreslår nu reformer för att bryta den ofrivilliga ensamheten, säger Anna Starbrink (L), landstingsråd och Liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson.

- Många årsrika människor bor ensamma eller får en ensam och torftig tillvaro i äldreboenden. Vi behöver använda oss av många krafter för att bryta social isolering: möjligheten att få en plats i trygghetsboende, att få äta sin måltid tillsammans med andra, att ha en katt eller annat husdjur att klappa, eller att även som årsrik kunna använda sociala medier för att ha kontakt med vänner och anhöriga, säger Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot och äldrepolitisk talesperson för Liberalerna.

- Människors ideella engagemang är en stark kraft mot ensamheten. Att vara föreningsaktiv kan bryta den egna isoleringen och man kan förstås hjälpa många andra. Det finns fina exempel på kulturell och social verksamhet – och på Röda kors-volontärer som håller en människas hand när döden närmar sig. Samarbetet med idéburna organisationer är viktigt, och vi vill ändra lagen så att ingen människa ofrivilligt ska behöva dö ensam, betonar Anna Starbrink (L).

I dagens debattartikel i DN skriver Liberalernas partiledare Jan Björklund tillsammans med Anna Starbrink och Barbro Westerholm bland annat:

”Sverige är det land som har högst andel ensamhushåll. Många väljer själva att leva ensamma och har ett stort socialt nätverk om kring sig. Men för många blir ensamheten en plåga. 4 av 10 svenskar har upplevt sig ofrivilligt ensamma…

Ensamhet kan rentav vara en av de största enskilda faktorer som påverkar vår hälsa: En sammanställning av 148 olika forskningsstudier visar att ofrivillig ensamhet skadar oss lika mycket som rökning och fetma.  Sammanställningen av studier pekar också på att ett större socialt nätverk kan minska risken för förtida död med 50 procent. Multisjuka patienter är dessutom ensammare än andra – det verkar helt enkelt finnas en tydlig ond cirkel mellan social isolering och sjukdom som förstärker varandra.

Är ensamheten något för politiker att bry sig om och partier att föreslå åtgärder mot? Ja, menar vi. Kommuner, landsting och stat kan förstås inte ge äldre nya vänner. Men vi kan åtgärda en del av de brister som gör att risken för ofrivillig ensamhet har ökat. Vi vill att alla ska ha friheten att leva livet, hela livet, på sina villkor. Här är några av våra förslag…”

Ingen ska behöva dö ensam. Ändra patientlagen och socialtjänstlagen.

Vård och omsorg måste organiseras så att ingen, som inte önskar, lämnas utan mänsklig närvaro vid sin dödsbädd.

Anpassa bostadsutbudet – trygghetsboenden, kollektivhus och bostadstillägg

Kommunerna ska kartlägga behovet av bostäder för årsrika människor. Målet ska vara ett tillräckligt antal lägenheter i trygghetsboenden och andra anpassade bostäder dit man kan flytta utan behovsprövning.

Att bygga bostäder som passar årsrika människor blir meningslöst om de inte har ekonomiska möjligheter att efterfråga dem. Därför ska taket för bostadstillägget höjas.

Sociala medier och sociala måltider

Den som blir inlagd på sjukhus eller flyttar till ett äldreboende måste erbjudas möjlighet att använda digitala verktyg för att kunna fortsätta använda sociala medier.

Använd måltider till samvaro för årsrika människor… Vi vill införa en laga mat-garanti i hemtjänsten som innebär att äldre ska kunna få hemlagad mat om de själva så önskar. Hemtjänstpersonal ska kunna äta tillsammans med äldre på sin arbetstid – som skolans ”pedagogiska måltider”. RUT-avdraget skulle också kunna utökas att omfatta matlagning för äldre

Låt de ideella jobba mer

Kommunen och landstinget kan och ska inte göra allt. Civilsamhället, den ideella sektorn och föreningslivet spelar en stor roll genom frivilliginsatser för exempelvis årsrika invånare… Även kultur- och föreningsliv kan erbjuda meningsfulla aktiviteter.

I vården kan ideella krafter bidra med social samvaro. Sådant samarbete ska kunna ske mer organiserat med IOP, idéburet-offentligt partnerskap. För att IOP ska användas mer behöver regelverket förändras.

 

Kontakt

Liberalernas presstjänst – 0708-54 90 20
Rasmus Jonlund (presskontakt för Anna Starbrink) – 0707-37 41 83

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera