Larsson (FP): Jackpot för Karlstads universitet

– Svensk skola står inför en stor utmaning. Om vi ska lyckas bibehålla vår ambition om en kunskapsskola i världsklass måste fler välja läraryrket.

Det säger Nina Larsson (FP) med anledning av att utbildningsminister Jan Björklund (FP) idag presenterar fördelningen per lärosäte av sammanlagt 10 000 nya högskoleplatser. Huvuddelen av utbyggnaden sker inom lärar- och förskollärarutbildningarna. Satsningar görs även på hälso- och sjukvårdsutbildningar och fördelas på lärosäten runt om i Sverige. Karlstads universitet får en stor del av satsningarna med totalt 532 nya utbildningsplatser.

– Samtidigt som vi har utbildat för få lärare i Sverige under en lång tid närmar sig många nuvarande lärare pensionsåldern. Detta riskerar att resultera i brist på vissa lärargrupper. Därför är satsningen på 522 nya utbildningsplatser för lärare vid Karlstads universitet viktig för såväl Värmland som för Sverige, säger Larsson.

Sedan 2008 har antalet behöriga förstahandssökande till lärar- och förskollärarutbildningarna ökat med 40 procent. Medan oppositionen kommer med ofinansierade löften genomför Folkpartiet och alliansregeringen en kraftig utbyggnad för fler lärare.

Hela listan över regeringens satsningar och fördelning mellan lärosätena finns att tillgå.

Kontakt:
Jonatan Ohlin, pressekreterare
072-225 27 84, jonatan.ohlin@riksdagen.se

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera