Larsson och Helmersson (FP): Bergslagsbanan avgörande för Värmlands basindustri

Idag besöker riksdagsledamöter och kandidater från fyra län Borlänge för att ta ett helhetsgrepp om möjligheterna och utmaningarna längs Bergslagsbanan. Från Värmland deltar riksdagsledamot Nina Larsson (FP) och Michael Helmersson (FP) från Filipstad. Det nationella godsstråket ”Väster om Vänern” som utgörs av Bergslagsbanan och Norge-Vänerbanan är av största vikt för Värmlands basindustri. Därför behöver Värmlands järnväg upprustas.

- Vi vill att medel skjuts till underhåll av Bergslagsbanan för att Värmlands basindustri ska ha goda förutsättningar för att konkurrera på den globala marknaden, säger Nina Larsson.

- Bergslagsbanan behöver nya mötesspår och förbättrad bärighet. Detta skulle innebära större kapacitetsmöjlighet och avlasta Västra stambanan, avslutar Nina Larsson.

Folkpartiet och alliansregeringen satsar 522 miljarder kronor på transportinfrastruktur under 2014–2025. 86 miljarder kronor går till drift, underhåll och reinvesteringar av järnvägen, vilket innebär mer än en fördubbling jämfört med den tidigare socialdemokratiska planen. Även kompetensförsörjningsfrågor och lärlingssystem kommer att diskuteras. 

Från Örebro deltar riksdagsledamot och gruppledare Johan Pehrson, från Gävleborg riksdagsledamot Hans Backman och från Dalarna, deras toppkandidat till riksdagen, Monica Lundin.

Kontakt:
Natalia Rylander, presskontakt för Nina Larsson (FP)
natalia.rylander@folkpartiet.se, 072-5410291 

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera