Liberalernas landsmöte avslutat

Idag avslutades Liberalernas landsmöte. Liberalerna har fattat beslut om att ge fortsatt förtroende för Jan Björklund att leda partiet, bytt namn på partiet till Liberalerna, antagit en ny skattereform och beslutat om reformer för mer marknad inom bostadspolitiken. Utöver dessa beslut har viktiga reformer inom migrations-, jämställdhets- och funktionshinderpolitiken antagits.  

Det har gått över 40 år sedan föräldraförsäkringen infördes. Mot bakgrund av detta är det viktigt att bredda diskussionen. Det kan finnas anledning att göra större systemförändringar, som bättre kan motsvara framtida behov. Landsmötet gav därför jämställdhetsgruppen i uppdrag att fortsätta idéarbetet med en mer genomgripande analys av föräldraförsäkringens utformning.

Landsmötet tog ställning för att Sverige och Europa ska stå upp för en human och generös flyktingpolitik. Sverige ska vara ett öppet, tolerant och dynamiskt land och vi ska ge skydd åt de människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck. Solidaritet har länge varit ledord för den svenska asylpolitiken och vi har en stolt historia av att hjälpa människor som söker skydd. Liberalerna uttalade att asylrätten ska värnas.

Liberalernas landsmöte anser att ett funktionshinderperspektiv ska genomsyra alla politikområden. Mötet beslutade att LSS ska förtydligas, så att även delaktighet i samhällslivetanses vara grundläggande behov. Landsmötet beslutade också att småföretagsundantaget vad gäller bristande tillgänglighet som en form av diskriminering ska avskaffas.

Kontakt:

Liberalernas presstjänst: 070 – 854 90 20

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera