Lundqvist Brömster (FP): Glada nyheter angående Norrbotniabanan

Igår antog Europaparlamentet det slutgiltiga, omarbetade förslaget att prioritera ett utbyggt strategiskt europeiskt stomnät, där Norrbotniabanan ingår som en viktig delsträcka. Maria Lundqvist Brömster (FP), riksdagsledamot för Västerbotten, välkomnar parlamentets besked.

– Det är med stor glädje som jag tar emot beskedet från EU. Det är så oerhört viktigt för regionen att vi får fart på projektet och detta är ett enastående tillfälle att få medfinansiering av projektet, säger Lundqvist Brömster.

Med detta beslut är EU redo att stå upp för 30 procent av kostnaden för bygget av Norrbotniabanan, i reda pengar drygt sju miljarder kronor. Det europeiska stomnätet ska stå klart senast 2030 och i kapacitetsutredningen beräknas bygget av Norrbotniabanan ta 10 år.

– Min förhoppning är att regeringen nu behandlar denna fråga på ett positivt sätt i samband med behandling av transportplanen. Nu är all tid dyrbar, avslutar Lundqvist Brömster.

Kontakt:
Maria Lundqvist Brömster, riksdagsledamot (FP)
0703-61 00 02,
maria.lundqvist.bromster@riksdagen.se

Patrik Lind, politisk sekreterare (FP)
0727-06 27 93,
patrik.lind@riksdagen.se

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera