Lundström (FP): Folkpartiet är emot ett system med marknadshyror

– Frihet och socialt ansvar kan och ska förenas, det är därför väldigt glädjande att Folkpartiets landsmöte har ställt sig bakom en skrivning som tydliggör att Folkpartiet fortsatt säger nej till marknadshyror. Hyressättningen behöver istället i större utsträckning avspegla konsumentens efterfrågan och individuella val, såsom till- och frånval, med ett starkt konsumentskydd, säger folkpartiets bostadspolitiska talesperson Nina Lundström.

– Ändringar av hyressättningssystemet måste utgå från dagens modell. Reformer behövs men Folkpartiet är emot ett system med marknadshyror, avslutar Lundström.Kontakt:
Nina Lundström, riksdagsledamot FP
08-786 48 53, nina.lundstrom@riksdagen.se

Patrik Lind, politisk sekreterare
072-706 27 93, patrik.lind@riksdagen.se

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera