Malm (L): Fler kommuner måste göra mer

I enlighet med den blocköverskridande migrationsuppgörelsen har regeringen idag presenterat förslag om att kommuner ska dela på ansvaret för mottagande av nyanlända. Förslaget innebär att staten ska kunna ålägga kommunerna att ta emot fler nyanlända. Liberalerna välkomnar förslaget och anser att flyktingmottagandet är ett nationellt åtagande och ansvaret måste vara gemensamt. Liberalerna skulle gärna se en viss flexibilitet vad gäller kommuners möjligheter att på regional nivå samarbeta kring boende och olika insatser för etablering. 

  • Många kommuner tar ett stort ansvar medan andra inte gör tillräckligt. Vi befinner oss i en extraordinärs situation som kräver mer av alla, säger Fredrik Malm integrationsolitisk talesperson för Liberalerna.

  • På samma sätt som vi kräver att alla länder inom EU ska ta sitt ansvar när det gäller att ta emot flyktingar måste ansvaret fördelas jämnare i Sverige. Det är rimligt att det nationella gemensamma intresset i detta fall är överordnat det kommunala, avslutar Fredrik Malm.

Presskontak:
Ylva Westlund, pressekretetare (L), 0708-549052

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera