Maria Weimer (FP) kommenterar inför energikommissionens första möte

Idag startar energikommissionen sitt arbete. För Folkpartiets deltar Maria Weimer, energipolitisk talesperson. Energikommissionens uppdrag blir att se över det framtida behovet av energi utifrån aktuell och befintlig forskning

– Regeringen har under våren spelat med dubbla kort när man lyft ur centrala energifrågor ur kommissionen såsom elcertifikaten och effektskatten som har annonserats för beslut redan före sommaren. För att e-kommissionen ska vara relevant måste alla frågor inkluderas i samtalen.

– Det är viktigt att energikommissionen nu påbörjar sitt arbete. Det är ett och ett halvt år fram till januari 2017 vilket är kort tid för att hinna diskutera centrala framtidsfrågor som energin är. 

– Folkpartiets prioritering i energipolitiken är klimatet. Vår ingång i samtalen är att både den förnybara energin och kärnkraften behövs i den svenska energimixen för att uppnå hundra procent försörjningstrygghet och konkurrenskraftiga priser. Med ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i Europa måste energisäkerheten prioriteras.

– Energifrågorna är centrala bland annat för Uppsala län som är ett av fyra svenska kärnkraftslän. Det är oroväckande att regeringens förslag på försämrade villkor för kärnkraften med bla höjd effektskatt gör Forsmark kärnkraftverk mindre lönsamt.

Maria Weimer (FP), energipolitisk talesperson

maria.weimer@riksdagen.se, 072-538 28 61

Folkpartiet presstjänst: 070-854 90 20

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera