Nylander (FP): 250 nya utbildningsplatser för lärare på högskolan i Kristianstad

– Svensk skola står inför en stor utmaning. Om vi ska vi lyckas bibehålla vår ambition om en kunskapsskola i världsklass måste fler välja läraryrket.

Det säger Christer Nylander med anledning av att utbildningsminister Jan Björklund (FP) idag presenterar fördelningen per lärosäte av sammanlagt 10 000 nya högskoleplatser. Huvuddelen av utbyggnaden sker inom lärar- och förskollärarutbildningarna. Satsningar görs även på hälso- och sjukvårdsutbildningar och fördelas på lärosäten runt om i Sverige.

– Samtidigt som vi har utbildat för få lärare i Sverige under en lång tid närmar sig många nuvarande lärare pensionsåldern. Detta riskerar att resultera i brist på vissa lärargrupper. Därför är satsningen på 250 platser viktig för Kristianstad, säger Nylander.

Sedan 2008 har antalet behöriga förstahandssökande till lärar- och förskollärarutbildningarna ökat med 40 procent. Medan oppositionen kommer med ofinansierade löften genomför Folkpartiet och alliansregeringen en kraftig utbyggnad för fler lärare.

Kontakt:
Christer Nylander, riksdagsledamot (FP) 
070-252 28 22, christer.nylander@riksdagen.se

Carolina Schale, pressekreterare
0703-13 26 70, carolina.schale@riksdagen.se

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera