Ohlsson (L): Regeringen måste hålla trycket uppe mot förtryckarna på Kuba

Trots öppnande mot omvärlden är bristen på demokrati och mänskliga rättigheter på Kuba skriande. Regimen fortsätter att förtrycka sina medborgare. Inga reformer har antagits som vittnar om en kubansk vår. Biståndsministern har uttryckt att Kuba genomgår en ”öppning gentemot omvärlden” och att den svenska regeringen tack vare dialogen uppmanat den kubanska att ratificera de grundläggande konventionerna om mänskliga rättigheter (Aftonbladet 29/9 2016).

– Den 18 december 2015 undertecknades en avsiktsförklaring med Kuba som är giltig i två år. Inför tvåårsdagen vore det önskvärt om regeringen utvärderade den dialogen. Om inte den kubanska regeringen kan visa på några framgångar vad gäller demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter bör Sverige bryta avsiktsförklaringen. Det säger Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesperson för Liberalerna.

Även den svenska biståndsmyndigheten Sida skriver i mars i år i en skrivelse att det finns ”mycket begränsad kunskap om hur effektiva ansträngningarna att genom politisk dialog motverka det krympande [demokratiska] utrymmet har varit”.

– Svenska skattepengar ska inte slösas på ineffektivt bistånd, och Sverige som stat ska inte bidra till att ekonomiskt stärka diktaturer. Regeringen har en skyldighet att precisera vilka mål man hoppas kunna nå med sin diplomatiska strategi på Kuba, avslutar Ohlsson.

Med anledning av detta ställer Birgitta Ohlsson fyra skriftliga frågor i riksdagen till biståndsministern hur regeringen kommer att agera.

 Frågorna återfinns här:

"En förhoppning hos Sverige, EU och USA var att man genom att bryta isoleringen med Kuba skulle få landet att gå i en mer demokratisk riktning. Biståndsministern har uttryckt att Kuba genomgår en ”öppning gentemot omvärlden” och att den svenska regeringen tack vare dialogen uppmanat den kubanska att ratificera de grundläggande konventionerna om mänskliga rättigheter (Aftonbladet 29/9 2016).  

Men inget har hänt sedan dess. Regimen fortsätter att förtrycka sina medborgare. Inga reformer har antagits som ens på pappret vittnar om att en kubansk vår kan stå för dörren. Tvärtom lever demokratiaktivisterna på ön under ett fortsatt hårt tryck. Diktaturen framstår stärkt inför omvärldens legitimitet och tystnad inför människorättskränkningarna. MR-organisationen Civil right defenders rapporterar att bilden i den kubanska demokratirörelsen i stället är att omvärldens nya relation till den kubanska regeringen har skapats på bekostnad av relationerna till demokratirörelsen.

Detta händer samtidigt som demokratin backar globalt för elfte året i rad. Kränkningar av politiska rättigheter ökar. I sin skrivelse om krympande demokratiskt utrymme från mars i år uttrycker Sida att det finns ”mycket begränsad kunskap om hur effektiva ansträngningarna att genom politisk dialog motverka det krympande utrymmet har varit”. Det ser vi Liberaler oroande på. Svenska skattepengar ska inte slösas på ineffektivt bistånd, och Sverige som stat ska inte bidra till att ekonomiskt stärka diktaturer. Regeringen har en skyldighet att precisera vilka mål man hoppas kunna nå med sin diplomatiska strategi på Kuba.

Den 18 december 2015 undertecknades en avsiktsförklaring med Kuba, som är giltig i två år. Ett lämpligt mål att ställa upp inför tvåårsdagen är att alla politiska fångar har släppts och att trakasserierna mot demokratirörelsen har upphört. Kan den kubanska regeringen inte visa på några framgångar vad gäller demokratiseringen och MR-respekten det helt orimligt att förlänga samarbetet. Sverige ska då bryta avsiktsförklaringen.

Mot bakgrund av ovan vill jag fråga biståndsministern,

  • På vilket sätt avser ministern att agera när en utvärdering av de nya relationerna med Kuba visar att målen om demokratisering inte har uppnåtts?
  • Anser regeringen att den svenska strategin kommer att övertyga den kubanska diktaturen om att gå i en demokratisk riktning?
  • Kommer ministern att kräva att de fängslade aktivisterna på Kuba släpps?
  • Är ministern redo att bryta samarbetet med Kuba i och med att landets regim inte visat att man respekterar det som överenskommits i avsiktsförklaringen?"

Kontakt:

Birgitta Ohlsson (L), utrikespolitisk talesperson

birgitta.ohlsson@riksdagen.se

Jonatan Ohlin, pressekreterare

jonatan.ohlin@riksdagen.se, 072-225 27 84

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera