Ohlsson och Wikström (FP): EU behöver en rättighetsmekanism

Idag presenterade Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) och EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) en rapport med konkreta åtgärder för hur skyddet av medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter ska kunna stärkas på EU-nivå.

Folkpartiet kräver:

  1. Offentliggör årliga rapporter om hur medlemsländerna respekterar unionens grundläggande värden.
  2. Genomföra regelbundna tematiska utvärderingar för var och en av de grundläggande rättigheterna i EU:s rättighetsstadga.
  3. Ge kommissionen möjlighet att dra ett medlemsland inför EU-domstolen för brott mot artikel 2 i Lissabonfördraget.
  4. Inför sanktioner som frysning av utbetalningar av EU-medel och använd möjligheten att i dra in rösträtten i rådet.
  5. Tillsätt ”fundamental rights officers” på varje kommissionskontor i medlemsländerna med uppgift bevaka grundläggande värden.

– Om EU ska leva upp till idealen måste vi vara tidiga, tydliga och trovärdiga mot medlemsländer som trampar på mänskliga rättigheter. Vi måste syna, övervaka och straffa dessa länder. Det ska kosta att diskriminera, säger Birgitta Ohlsson.

– Att garantera alla människors lika värde och att säkerställa medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter är EU:s allra viktigaste uppgift. Vi får aldrig kompromissa med våra medborgares fri- och rättigheter, de måste alltid vara överordnade staters rättigheter. Därför måste systematiska brott mot EU:s grundläggande värden få politiska och ekonomiska konsekvenser, säger Cecilia Wikström.

Kontakt:

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker,
0706- 28 30 99

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström
linda.aziz@ep.europa.eu, +32 486 947 682

Linnea Hincks, pressekreterare hos EU-minister Birgitta Ohlsson
linnea.hincks@gov.se, +46 (0)70-308 44 06

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera