Olle Schmidt (FP) vald till vice ordförande i liberala europeiska partiet ALDE

Olle Schmidt valdes idag till vice ordförande för det liberala europeiska partiet Alliansen liberaler och demokrater för Europa, ALDE. ALDE är det tredje största politiska partiet som finns representerat i Europeiska unionens institutioner, med ett 70-tal Europaparlamentariker och ett antal ledamöter i både Europeiska kommissionen och Europeiska rådet.

- Jag är mycket glad för förtroendet från Aldepartiet. Sverige måste vara med när EU utvecklas och vice ordförandeposten är en viktig plattform för mig och Folkpartiet att argumentera för ett mer liberalt Europa och ett ännu närmare EU-samarbete, kommenterar Schmidt.


Kontakt:

Madeleine Sundqvist, pressansvarig
070 854 90 63, madeleine.sundqvist@folkpartiet.se

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera

Media

Media