Öppet brev från liberala stockholmspolitiker till regeringen

Idag har liberala företrädare för alla kommuner i Stockholms län tillsammans med två landstingsråd från Liberalerna skickat ett öppet brev till regeringen. Brevet handlar om att regeringen nu måste ta frågan om höga ingångslöner på allvar och finna lösningar som skapar vägar in på den svenska arbetsmarknaden. De höga ingångslönerna i Sverige skapar svårigheter för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och de 28 kommunpolitikerna är kritiska till att regeringen sticker huvudet i sanden i frågan om trösklarna till det första jobbet. 

– Vi skickar brevet för att vi ute i kommunerna inte har tillräckligt med verktyg för att få nyanlända in på arbetsmarknaden. Regeringen tar inte frågan på allvar och arbetslösheten för nyanlända är nu alarmerande hög, i tider då Sverige befinner sig i en högkonjunktur, säger Malin Danielsson, kommunalråd i Huddinge.

– Liberalerna har föreslagit startjobb. Det är en ny anställningsform för unga och nyanlända där man under en tidsbegränsad period ska kunna få ett jobb till en lägre lön. För den enskilda medför ett Startjobb en lön på minst 11 500 kronor efter skatt. Det är en högre månadsinkomst än för över 2 miljoner svenskar i arbetsför ålder, avslutar Malin Danielsson.

Brevet bifogas. 

Kontakt:
Niklas Englund, politisk sekreterare (L)
Tel: 0768-839525

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.