Örnebjär (L): Jumboplats för Örebro läns skolor kräver åtgärder

Ljusnarsbergs kommun hamnar  på sistaplatsen i Lärarförbundets rankning av bästa skolkommunerna i landet. Bästa skolkommun i Örebro län är Nora på plats 98.

– Det här är inte acceptabelt. Jag vet att Örebro kan så mycket bättre, man blir bedrövad. Elevens i Örebro län ska ha samma förutsättningar och chanser som de i Skåne län som toppar listan. Nu behövs det framför allt två insatser; ett modernt statligt huvudmannaskap för skolan och kraftigt ökade resurser. 

Det säger Christina Örnebjär (L), riksdagsledamot från Örebro län, i en kommentar. Lärarförbundet presenterar varje år en jämförelse av landets bästa skolkommuner. Jämförelsen bygger bland annat på kriterier som undervisningsresurser, lärarlöner och betygsresultat.

– Vi har en för låg resurstilldelning och för få behöriga lärare. Om skolan lyckas, så kommer Sverige att lyckas, men tyvärr är även det omvända sant. Liberalerna föreslår i sin höstbudget en satsning på inte mindre än 43 miljarder kronor över en fyraårsperiod för att lyfta skolan. En sådan satsning sammantaget med ett statligt huvudmannaskap för de nu kommunala skolorna är en mycket viktigt reform för hela samhällets utveckling, avslutar Örnebjär.

Kontakt:

Christina Örnebjär, riksdagsledamot

christina.ornebjar@riksdagen.se, 072-567 31 72

Liberalerna presstjänst 070-854 90 20

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera