Pehrson, Ågerfalk och Wallström (FP) besöker Kvinnohuset i Örebro

Måndagen den 31 mars besöker Johan Pehrson, riksdagsledamot (FP), och Anna Ågerfalk, oppositionsråd (FP) i Örebro läns landsting, och Karolina Wallström, gruppledare för Folkpartiet i Örebro, Kvinnohuset i Örebro där de bland annat kommer att träffa verksamhetschefen Vuokko Erman. Kvinnohuset är en ideell förening som erbjuder hjälp och fristad åt våldsutsatta kvinnor och barn.

– Varje år flyr omkring 300 kvinnor och 1000 barn till kvinnojourernas beskydd. Kvinnojourernas hjälp och stöd är ovärderligt för de våldsutsatta kvinnorna, inte minst när det gäller att få kunskap om vad kvinnor har rätt att kräva och vad de kan förvänta sig att få hjälp med - nämligen att leva fria från våld och förtryck, säger Anna Ågerfalk.

– Vi måste stärka skyddet för hotade kvinnor ytterligare. De kontaktförbud som finns för att skydda utsatta kvinnor överträds allt oftare. För att komma till rätta med denna allvarliga utveckling behövs förändringar i lagstiftningen. Vi måste bland annat öka användningen av elektronisk fotboja, där kontaktförbud med fotboja ska kunna beslutas om som en förstahandsåtgärd och betydligt tidigare än vad som görs idag. Både hotbilden och offrets rätt till rörelsefrihet ska väga tyngre, säger Johan Pehrson.

– Mycket är gjort men vi har mer att göra och ett stort ansvar vilar på kommunernas axlar. Det är av största vikt att vi får till fler skyddade boenden i kommunerna runt om i Sverige och att stödet till kvinnojourerna fortsätter och förstärks. Vi kan aldrig acceptera att kvinnors liv begränsas av män som förföljer, hotar och misshandlar, säger Karolina Wallström.

Media är välkomna att träffa Johan, Anna och Karolina före eller efter mötet.

Tid: måndagen den 31 mars klockan 9.30-10.30
Plats: Kvinnohuset, Nygatan 54 i Örebro


Kontakt:
Johan Pehrson, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson (FP)
Johan.pehrson@riksdagen.se, 0703-43 96 14

Anna Ågerfalk, oppositionsråd i Örebro läns landsting (FP)
anna.agerfalk@folkpartiet.se, 0730-77 77 11

Karolina Wallström, gruppledare i Örebro (FP)
Karolina.wallstrom@folkpartiet.se, 0703-41 10 64

                             

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera