Pehrson (FP) besöker polisstyrelsen i Värmland

Fredagen den 8 november besöker Folkpartiets rättspolitiske talesperson Johan Pehrson, polisstyrelsen i Värmland för att diskutera den nya polismyndighet som träder i kraft den 1 januari 2015.

Pehrson ingår i den parlamentariska referensgrupp som har till uppdrag att säkerställa frågan om medborgerlig insyn och demokratisk kontroll av den nya Polismyndigheten.

– En av referensgruppens viktigaste uppgifter är att forma det insynsråd och de regionpolisråd som kommer att finnas för den nya Polismyndigheten. Det finns centrala behov av demokratisk kontroll och medborgerlig insyn i polisens arbete. Detta får inte försämras med den nya polisorganisationen, säger Johan Pehrson.

Med den nya Polismyndigheten är målet att polisen ska bli en mer öppen och modern myndighet med tydligare medborgarfokus. Samverkan mellan polis, kommun och andra lokala aktörer är central.

– En annan viktig fråga att balansera är den avdelning för särskilda utredningar som ska hantera anmälningar mot polisanställda, det som idag kallas för internutredningar, avslutar Pehrson.


Tid:
8 november klockan 9.30
Plats: Polishuset i Karlstad, Infanterigatan 22

Johan Pehrson finns tillgänglig för frågor från klockan 10.30 vid Polishusets entré på Infanterigatan 22.

Kontakt:
Johan Pehrson, riksdagsledamot samt Folkpartiets rättspolitiske talesperson
johan.pehrson@riksdagen.se, 0703-43 96 14

Carolina Schale, pressekreterare
carolina.schale@riksdagen.se, 0703-13 26 70

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera