Program för Erik Ullenhag den 1 september i Stockholm

Program för Erik Ullenhag den 1 september i Stockholm

Kl. 9.30 – 10.15 Aulapresentation, Tensta gymnasium. Hagstråket 11, Spånga

Kl. 10.30 – 11.30 Besöker Tensta Träff. Träffar Sociala insatsgruppen för unga vuxna. Hagstråket 13, Spånga

Kl. 12.35 – 12.45 Talar i moskén i Rinkeby torg.

Kl. 18.00 – 19.00 Besöker Upplands Väsby, kampanj med lokala folkpartister. Väsby centrum, Dragonvägen 86.

Kontakt: 
Kristina Sahlén 
Politiskt sakkunnig till integrationsminister Erik Ullenhag 
Arbetsmarknadsdepartementet 
08-405 42 85 
kristina.sahlen@regeringskansliet.se

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera