Roger Haddad (FP) kommenterar den förhöjda hotbilden mot Sverige

Folkpartiet liberalernas rättspolitiska talesperson, Roger Haddad, kommenterar den förhöjda hotbild som finns mot Sverige. Haddad vill att regeringen ser över beredningen av de aviserade lagarna mot terrorism och vapenlagar samt är öppen för samtal över blockgränsen.

– Det är allvarligt med en förhöjd hotbild mot Sverige. Det krävs nu att vi politiker ser över regelverk för att garantera trygghet och säkerhet. Vi vill se skärpta vapenlagar, täppa till de luckor som finns i terroristlagstiftningen omgående och tilldela mer resurser till brottsbekämpande myndigheter. Jag är i denna situation öppen för direkta samtal omgående med regeringen för att få till dessa viktiga lagändringar på plats, säger Roger Haddad (FP).

Kontakt:
Roger Haddad (FP), riksdagsledamot för Västmanland
Rättspolitisk talesperson
0708-18 28 65

Folkpartiets pressjour: 070-8549020 

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera