Roger Haddad (L): Fel att lägga samordning under BRÅ

Regeringen har idag presenterat att man avser att lägga den nationella samordningen mot våldsbejakande extremism under det Brottsförebyggande rådet. Liberalernas rättspolitiska talesperson Roger Haddad är kritisk.

- Det är anmärkningsvärt att regeringen lägger centret och samordningen på det Brottsförebyggande rådet, som i sitt eget yttrande till regeringen påpekar att detta inte vore lämpligt. Jag anser att det bör hamna hos Polisen som har uppbyggd kunskap hur man arbetar med dessa frågor, säger Roger Haddad, rättspolitisk talesperson för Liberalerna.

- Det är viktigt att den nationella samordningen mot våldsbejakande extremism permanentas. Det har varit ett viktigt krav från Liberalerna. Dessutom är det bra att Miljöpartiet fråntas ansvaret för detta viktiga arbete, avslutar Roger Haddad.

Kontakt:  

Roger Haddad, rättspolitisk talesperson (L)
070-818 28 65 

Liberalernas pressjour: 070-854 90 20 

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera