Selimovic (FP) Konsumenterna vinner på enklare godkännande av nya livsmedel

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

I måndags nådde Europaparlamentet och Rådet (EU:s medlemsländer) en överenskommelse om nya livsmedel (novel foods) som gör det säkrare och enklare att marknadsföra nya livsmedel inom EU.  Processen för godkännande av nya livsmedel förs upp på EU-nivå och blir därför mer enhetlig och förutsägbar. Detta är en stor vinst för såväl livsmedelsföretag som konsumenter. Öppenheten ökar också i och med att EU-kommissionen i fortsättningen måste publicera sammanfattningar av varje ansökan, även de som senare får avslag.

-Idag är en bra dag för oss som ser fördelarna med innovation och väljer att inte vara rädda för allt som per definition är nytt. Det är också en stor dag för oss som tror på att vetenskapen ska avgöra om ett livsmedel är säkert; inte rädslor, känslor och politiker, säger Jasenko Selimovic, europaparlamentariker (FP) och den liberala gruppens förhandlare.

-Det var verkligen hög tid att uppdatera och modernisera de nuvarande reglerna som har nästan 20 år på nacken. Efter långdragna och tidvis hårda förhandlingar lyckades vi i slutändan få till en riktigt bra kompromiss, avslutar Selimovic.

Fakta: Nya livsmedel (novel foods) är livsmedel som inte har konsumerats i någon hög grad inom EU före den 15 maj 1997 (då nuvarande lagstiftning trädde ikraft). Det kan t.ex. handla om nyutvecklade livsmedel, mat som producerats genom en ny teknik eller process samt livsmedel från länder utanför EU som inte tidigare funnits på EU-marknaden. Exempel på nya livsmedel är t.ex. produkter från tredjeland (chiafrön), nyproducerade näringsämnen (syntetiskt zeaxantin) eller extrakt från befintliga livsmedel (rapsprotein).

För mer information, kontakta:
Madelene Sundkvist, pressekreterare
+32 472 688733
madelene.sundkvist@ep.europa.eu

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera