Selimovic (L): Detta måste Juncker ta upp i sitt State of the Union-tal

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Onsdag 13 september 2017

Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker för Liberalerna, hoppas att EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tar upp två avgörande frågor i dagens State of the European Union-tal i EU-parlamentet: EU-parlamentets framtida sammansättning samt det finansiella gapet som Brexit kommer att orsaka.

- EU-parlamentets sammansättning efter Brexit behöver diskuteras redan nu. När Brexit inträffar kommer 73 platser att stå tomma. Ska man dra in alla dessa platser? Eller ska man lyssna på de som förespråkar att dessa platser borde fördelas mellan de resterande medlemsstaterna? Vi behöver få klarhet i denna fråga redan nu för att kunna förbereda nästa EU-val 2019. Annars riskerar vi komma i den absurda situationen att brittiska ledamöter måste väljas igen, säger Selimovic (L).

- Jag tycker att de länder som missgynnades i den tidigare fördelningen av platserna, däribland Sverige, bör kompenseras genom att tilldelas ett antal extra platser i det framtida EU-parlamentet, menar Selimovic (L).

– Det andra akuta problemet som behöver lösas redan nu är EU-budgeten efter Brexit. Till följd av Storbritanniens utträde kommer det att finnas ett stort hål i budgeten, på ca 15-25%, beroende på hur Brexit-förhandlingarna slutar. Det finns de som talar för att man ska hantera det genom att öka budgeten. Men det skulle betyda att de nettobetalande länderna såsom Sverige, som redan betalar mycket, kommer att behöva betala ännu mer. Jag tycker inte att det är rimligt, säger Selimovic (L).

- Jag är övertygad att problemet huvudsakligen måste hanteras genom nedskärningar i budgeten. Men det måste diskuteras redan nu, om vi inte ska få nästa EU-kris på grund av detta, tillägger Selimovic (L).

- Jag hoppas innerligt att Jean-Claude Juncker kommer att leverera svar som tydliggör hur EU ska fungera efter Brexit, avslutar Selimovic (L).

För mer information, kontakta:

Michel Anderlini

michel.anderlini@europarl.europa.eu

+32 474 35 87 80

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera