Ullenhag (FP): S helt tomt på integrationsförslag

– En av Sveriges största framtidsutmaningar är hur vi ska kunna fortsätta förbättra integrationen. Nyanländas väg till jobb måste kortas, svenskundervisningen reformeras och arbetet för att bryta utanförskapet fortsätta. Därför är det häpnadsväckande att socialdemokraternas valmanifest helt saknar förslag på integrationsområdet. Detta i synnerhet i en tid när en trasig omvärld gör att allt fler tvingas fly till Sverige. Det säger integrationsminister Erik Ullenhag med anledning av socialdemokraternas valmanifest som presenterades idag tisdag.

I Alliansens valmanifest presenteras en rad satsningar på integrationen. Jobb och språk är fortsatt nyckeln till integration. Sverige behöver en rörlig arbetsmarknad med låga trösklar till det första jobbet, vilket är extra viktigt för den som är ny i Sverige. Det måste bli lättare att kombinera jobb och utbildning och utländska betyg och meriter behöver snabbare valideras. Alliansen gör om SFI och fortsätter att bygga ut de kompletterande högskoleutbildningarna för att utländska akademiker lättare ska få jobb, framförallt inom bristyrken såsom i vården. Vi stärker arbetet med flyktingguider för att på ett mer framgångsrikt sätt involvera det civila samhället i integrationsprocessen.


Kontakt:

Makan Afshinnejad
Pressekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhag
Arbetsmarknadsdepartementet
+ 46 70 591 12 19
+46-8-405 81 21
makan.afshinnejad@regeringskansliet.se

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera