Westerholm (FP): Framtidens äldreomsorg behöver även privata alternativ

Igår presenterades den andra delredovisningen av totalt tre, av en jämförande studie av två identiska äldreboenden i Östersund. Den enda skillnaden mellan de båda äldreboendena är att det ena är kommunalt och det andra privat. Studien visar bland annat att den privata aktören har bättre lösningar på att planera, schemalägga och bemanna verksamheten. För Barbro Westerholm, Folkpartiets socialpolitiske talesperson, pekar studien på en särskilt viktig aspekt.

– Båda äldreboendena har samma förutsättningar och studien är därför särskilt intressant. Att det privata alternativet erbjuder samma goda vård och service som det kommunala, men till en lägre kostnad, visar på vikten av ett bra ledarskap i organisationen. Här kan det offentliga lära av det privata säger Westerholm.

Studien visar också att det privata alternativet löser sin uppgift bättre än kommunen om man ser till både ekonomi och kvalitet. Bemanningen är cirka 15 procent lägre men nöjdheten bland både de boende och personal är lika hög på båda ställena.

– Framtidens äldreomsorg kommer att behöva många olika lösningar på många olika utmaningar. Det är därför viktigt att vi värnar om mångfalden inom äldreomsorgen. Denna studie visar återigen att det är kvaliteten på verksamheten, inte driftsformen eller ägandet, som är det viktiga, avslutar Westerholm.

Kontakt:
Barbro Westerholm, riksdagsledamot FP
0706-71 03 88, barbro.westerholm@riksdagen.se

Patrik Lind, politisk sekreterare
0727-06 27 93, patrik.lind@riksdagen.se

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera