Westerholm och Lundqvist Brömster (FP): Parboendegarantin är en succé

För ett år sedan förverkligades ett av Folkpartiets vallöften. Då infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som slog fast att äldre par som länge bott tillsammans skulle få fortsätta att göra det även när den ena behöver flytta till äldreboende.

Folkpartiets kommunundersökning från 2011 visade att bara en tredjedel av landets kommuner själva hade infört en rätt för äldre par att flytta till äldreboende tillsammans. I 56 kommuner saknades helt möjlighet för äldre att få parboende.

– Våra undersökningar gjorde att det stod klart för Alliansen att det var nödvändigt att ändra lagen för att par skulle få leva också sina sista år tillsammans, berättar Maria Lundqvist Brömster, ledamot (FP) i riksdagens socialutskott.

Nu har Socialstyrelsen följt upp reformen. Uppföljningen visar att antalet äldre som söker parboende ökar kraftigt, och nästan alla ansökningar (90 procent) beviljas. Liksom i Folkpartiets undersökningar tidigare år handlar det dock fortfarande om ett fåtal individer. Från november 2012 till april 2013 ansökte totalt 257 par i hela landet.

– Det är en liten kostnad för kommunerna, men för de enskilda människor som inget hellre önskar att få fortsätta leva tillsammans handlar det om livskvaliteten de sista åren i livet. Jag är så glad att denna reform slår väl ut. Folkpartiet gör skillnad, säger Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) och ordförande för Liberala Seniorer.


Kontakt:

Barbro Westerholm, riksdagsledamot FP, talesperson i äldrefrågor
0706-71 03 88, barbro.westerholm@riksdagen.se

Maria Lundqvist Brömster, riksdagsledamot FP, socialutskottet
0703-61 00 02, maria.lundqvist.bromster@riksdagen.se

Patrik Lind, politisk sekreterare
0727-06 27 93, patrik.lind@riksdagen.se

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera