Wikström (L): Äntligen inser Sveriges regering värdet av en gemensam kontroll av EU:s yttre gränser

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) välkomnar att Sveriges regering nu annonserat att de byter ståndpunkt och inser värdet av att inrätta en överstatlig gränskontrollmyndighet inom EU.

- Att Sverige nu verkar för att Europa ska kunna få både en gemensam asylpolitik och en gemensam kontroll av den yttre gränsen innebär att regeringen äntligen sällar sig till de konstruktiva krafter i Europa som vill skapa förutsättningar för att stoppa nedmonteringen av Schengen och bidra till en human flykting- och asylpolitik, säger Cecilia Wikström.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

linda.aziz@europarl.europa.eu

+32 486 94 76 82

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera