Redeye - LIDDS: Många bäckar små...

LIDDS breddar produktportföljen med docetaxel, vilken indikation man ska fokusera på är ännu ej fastställt. Fokus framöver bör enligt vår bedömning vara finansiering av fas IIb och övrig forskningsportfölj. LIDDS har erhållit patentgodkännande i USA gällande bolagets teknologiplattform. Vi ser att godkännande i kombination med fas IIa-data skapar förutsättningar för diskussioner med potentiella partners vilket är speciellt viktigt för LIDDS i det att man är i behov av en stark partner för att ta projekt till marknad.

Vi tillskriver plattformen ett värde i och med avancemang av total tre projekt. Aktien handlas en bra bit under vårt nya motiverade värde. Värderingen relativt sektorn är förhållandevis låg och indikerar låga förväntningar. Det krävs dock att ledningen levererar på uppsatta mål och kommunicerar en tydlig plan gällande design och finansiering av kommande studie för att driva aktiekursen mot vårt motiverade värde. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/gssbt2

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Prenumerera