Första livsmedelskedjan i Sverige att klimatkompensera sin verksamhet: Lidl tar klimatansvar

Lidl har under lång tid arbetat för att minska företagets påverkan på klimatet, bland annat genom att använda förnybara bränslen och minska energianvändningen. Nu tar man nästa steg. Som första livsmedelskedja börjar Lidl Sverige klimatkompensera för sin verksamhet. Lidl Sverige har idag 170 butiker runt om i Sverige. 


Klimatkompensation förekommer i olika omfattning i livsmedelsbranschen. Vissa kedjor kompenserar för sina tjänsteresor, andra för sina reklamutskick. Lidl tar nu nästa steg och klimatkompenserar för hela verksamheten. Detta genom att räkna på hur mycket växthusgaser man släpper ut och sedan klimatkompensera för sina utsläpp genom att köpa klimatkrediter från projekt som bidrar till att minska utsläppen i lika stor mängd.

- Som livsmedelskedja har vi ett stort ansvar för miljön. Vi måste bidra till att den globala temperaturökningen minskar. Vi gör det genom att ständigt effektivisera och välja bästa möjliga teknik för att minska vår klimatpåverkan. Men det räcker inte. Genom att klimatkompensera tar vi ansvar för de utsläpp vi ännu inte lyckats minska. Samtidigt som klimatkompensationen gör stor klimatnytta ger kostnaden oss fortsatta incitament för att dra ner på vår energianvändning, effektivisera transporter och minska resursanvändningen, säger Emelie Hansson, hållbarhetsansvarig på Lidl.

Lidl har räknat ut klimatpåverkan från butiker, reklam, tjänsteresor och alla transporter av varor mellan lager och butiker i Sverige. Man klimatkompenserar genom tre certifierade projekt i samarbete med ZeroMission: Ett solpanelsprojekt i Dominikanska Republiken som ersätter fossila bränslen, ett solspisprojekt på Madagaskar som bidrar till minskad avskogning samt ett trädplanteringsprojekt i Nicaragua.

- Klimatförändringarna är allvarliga och det krävs snabba och kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen. Den senaste tiden har visat att företag har en allt mer betydande roll i klimatarbetet. Därför är det viktigt att det finns föregångare som Lidl som tar klimatansvar och arbetar både med att minska sin påverkan och klimatkompenserar för sina utsläpp, säger Claire Wigg VD, ZeroMission.

Fakta:
Lidl använder förnybar el och alla transporter mellan lager och butik i Sverige går på förnybara bränslen eller Svanenmärkt diesel. Under 2017 vann Lidls nya miljöcertifierade butik i Växjö pris för världens grönaste nya handelsbyggnad på BREEAM Awards i London.

Klimatberäkningen sker enligt GHG-Protokollet och innefattar utsläpp inom scope ett och två samt tjänsteresor, tryckt material, avfall och distribution av gods inom scope tre.

Om oss

Lidl Sverige är det smarta förstahandsvalet för kunder vid inköp av dagligvaror. På Lidl erbjuder vi livsmedel av hög kvalitet till bästa pris, vilket är möjligt eftersom Lidl framförallt erbjuder egna varumärken. I Sverige har Lidl i dag ca 170 butiker och finns från Trelleborg i Söder till Skellefteå i Norr, vilket gör Lidl till Sveriges femte största livsmedelskedja. Sammanlagt har Lidl över 3 600 medarbetare i Sverige. Läs gärna mer på www.lidl.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Genom att klimatkompensera tar vi ansvar för de utsläpp vi ännu inte lyckats minska. Samtidigt som klimatkompensationen gör stor klimatnytta ger kostnaden oss fortsatta incitament för att dra ner på vår energianvändning, effektivisera transporter och minska resursanvändningen.
Emelie Hansson, hållbarhetsansvarig på Lidl