Lifco avyttrar bolag inom divisionen Sågverksutrustning

Lifco har tecknat avtal om att avyttra bolagen AriVislanda AB och Renholmen AB inom divisionen Sågverksutrustning. Köpare är Göteborgsbaserade industrigruppen Profura.

AriVislanda och Renholmen säljer utrustning till sågverk. De båda bolagen omsatte 2015 tillsammans 153 MSEK och har 63 anställda. Avyttringen kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

Division Sågverksutrustning ingår i affärsområdet Systems Solutions. Divisionens totala omsättning uppgick 2015 till 796 MSEK och Systems Solutions omsättning till 2 892 MSEK.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872

E-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 133 bolag i 28 länder. Koncernen omsatte 2015 drygt 7,9 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 186 MSEK och en EBITA-marginal på 15,0%. Läs mer på www.lifco.se

Taggar:

Om oss

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 138 rörelsedrivande bolag i 29 länder. År 2017 omsatte Lifco 10,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 732 MSEK och en EBITA-marginal på 17,3%. Läs mer på www.lifco.se