Lifco förvärvar norska Cenika

Lifco har tecknat avtal om att förvärva majoriteten av av norska Cenika AS, en ledande leverantör av elektrisk utrustning inom lågspänningsområdet.

Cenikas försäljning uppgick 2015 till cirka 160 MNOK. Företaget säljer elektrisk utrustning, bland annat säkringsskåp. Försäljningen sker direkt till de professionella marknaderna i Norge och Sverige under det egna varumärket CenTech och kinesiska Chint.

Cenika kommer att konsolideras i divisionen Relining inom affärsområdet Systems Solutions. Förvärvet kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

Cenika AS startade 2005 och har sitt huvudkontor i Lier, sydväst om Oslo. Företaget har cirka 30 anställda.

För mer information om Cenika, besök www.cenika.no.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872

E-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 118 bolag i 28 länder. Koncernen omsatte 2014 6,8 miljarder SEK och hade en EBITA-marginal på 14,2 %. Läs gärna mer på www.lifco.se.

Lifco offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms regelverk for emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 januari kl 14.15.

Taggar:

Om oss

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 133 bolag i 26 länder. Koncernen omsatte 2016 cirka 9 miljarder SEK med en EBITA-marginal på 15%. Läs mer på www.lifco.se

Prenumerera