Lifco förvärvar Smilodent

Lifco har tecknat avtal om att förvärva det tyska dentalbolaget Smilodent. Bolaget importerar tandtekniska arbeten som säljs till tandläkare i Tyskland.

Smilodent omsatte 2014 cirka 4,8 MEUR. Bolaget kommer att konsolideras i affärsområdet Dental. Förvärvet kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

Smilodent har sitt säte i Essen, Tyskland och har drygt 20 anställda.

För mer information, kontakta gärna:

Per Waldemarson

Chef affärsområde Dental

Tel 070 840 00 63

E-post per.waldemarson@lifco.se

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872

E-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 118 bolag i 28 länder. Koncernen omsatte 2014 6,8 miljarder SEK och hade en EBITA-marginal på 14,2 %. Läs gärna mer på www.lifco.se.

Taggar:

Om oss

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 138 rörelsedrivande bolag i 29 länder. År 2017 omsatte Lifco 10,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 732 MSEK och en EBITA-marginal på 17,3%. Läs mer på www.lifco.se

Prenumerera