Lifco offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslånen vid Nasdaq Stockholm

Lifco AB (publ) offentliggjorde den 26 mars 2015 att bolaget emitterat icke-säkerställda obligationslån med en löptid om tre år. Obligationslånen uppgår till totalt 1 050 MSEK, varav 700 MSEK löper med en årlig rörlig ränta om 3 månader STIBOR +1,05 procent, och 350 MSEK löper med en årlig fast ränta om 1,11 procent.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånen vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel avses vara den 8 april 2015. Med anledning av noteringen har bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.lifco.se, samt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Karlsson

VD

Tel 0730 244 872

E-post ir@lifco.se

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872

E-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 106 bolag i 28 länder. Koncernen omsatte 2014 6,8 miljarder SEK och hade en EBITA-marginal på 14,2 %. Läs gärna mer på www.lifco.se.

Lifco offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 2 april kl 08.00.

Taggar:

Om oss

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 138 rörelsedrivande bolag i 29 länder. År 2017 omsatte Lifco 10,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 732 MSEK och en EBITA-marginal på 17,3%. Läs mer på www.lifco.se

Prenumerera

Dokument & länkar